ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 9/2565

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา13.00 น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 9/2565
โดยมี นายกำพล อินชมฤทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการ
ประชุมฯ ณ ห้องประชุม“หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี