ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวธิรดา บัวตูม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ โดยมีข้าราชการ ตุลาการ ทหาร
ตำรวจ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี