ร่วมต้อนรับ องคมนตรี เยี่ยมเยียนและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุน การศึกษา

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ
พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เยี่ยมเยียนและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุน
การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า อำเภอชัยบาดาล และโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
โดยมี นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค การดำเนินการทางการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา