ร่วมกิจกรรมในวันนวมินทรมหาราช ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่แทน
และนำบุคลากรสำนักงานร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี และพิธีสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล  ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี ดำเนินงานโดย สำนักงานจังหวัดลพบุรี