ประกาศเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

icon_type
ประกาศ
  • ขนาดไฟล์ : 16.92 MB