ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564 (Zoom)

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานฯ ร่วมรับชมการประชุม
ทางไกลผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM กับ ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน “การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2564” รับชมระบบ
ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี