15 ก.ค. 64 คัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี และ รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคัดเลือก
รางวัลคุรุสดุดีและรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย คุรุสภาจังหวัดลพบุรี