สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม 29 ก.ค.64 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม นำมามอบให้กับ ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย Covid-19
ที่ยังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม