ประชุม พิจารณากลั่นกรองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2564 30 ก.ค.64

วันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม
พิจารณากลั่นกรองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี