สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม 29 ก.ค.64 ณ โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนวัดสะแกราบ

วันอังคารที่ 3 ส.ค. 2564 เวลา 11.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม กิจกรรมยุวกาชาดไทย ปั้นน้ำใจ
สู้ภัยโควิด 19 นำมามอบให้กับ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนวัดสะแกราบ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี นายมนัส รัตนบุญเกตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย โควิด 19 ที่ยังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค
และน้ำดื่ม