4 ส.ค. 64 ประชุมออนไลน์ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 8/2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากร ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกแห่งจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2564 แจ้งเรื่องเพื่อทราบ..

1.การจัดสรรวัคซีน สำหรับครูจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4
2.สถานณ์ Covid-19
3.การดำเนินการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19
4.มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในสถานการณ์ฯ Covid-19
5.ผลการประชุมของ กศจ.ลพบุรี ครั้งที่7/2564 (27ก.ค.64)
6.ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม