5 ส.ค.64 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” ดำเนินการโดย นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน