26 ส.ค.64 ร่วมประชุมพิจารณาคำชี้แจงการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (zoom)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมพิจารณาคำชี้แจงการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมดังกล่าว

  • ร่วมรับชมผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี