2 กันยายน 2564 รับตรวจราชการผ่านระบบ zoom

วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ ONLINE ในระบบโปรแกรม ZOOM นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2
(เดือนสิงหาคม – กันยายน 2564) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี, อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี,
ผู้แทนสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี, รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมรับชมผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม หลวงพ่ออลงกต
วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี