3 ก.ย.64 เปิดการอบรมโครงการนิเทศลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM

วันศุกร์ที่ 3 ก.ย. 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีประธานเปิดการอบรมโครงการนิเทศลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ ZOOM CloudMeeting กล่าวรายงานโดย นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ
ยุวกาด และกิจการนักเรียนโดยมีทีมวิทยากรการอบรม นายล้วน กองแก้ว ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และ
นายอรรณพ คงสมนาม L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรีและข้าราชการครู รวม 74 คน
จัดระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี