6 ก.ย.64 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนเอกชน Online Zoom

    วันจันทร์ที่ 6 ก.ย. 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้ 
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรุปผล
การดำเนินงานการใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ Intersect Model ประจำปีงบประมาณ
2564 และติดตามความเรียบร้อยในการจัดสรร เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ของโรงเรียนเอกชน มีโรงเรียนที่รับ
การตรวจติดวันแรกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี และ โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน