10 ก.ย.2564 ประธานพิธีมอบรางวัลประกวดภาพยนต์สั้นต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เยาวชนรู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดภาพยนต์สั้น
ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เยาวชนรู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๒ ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนโคกสำโรง รางวัลชมเชย ได้แก่ กศน.อำเภอโคกสำโรง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ กศน.อำเภอท่าวุ้ง รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ ๒ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี