10 ก.ย.2564 ประชุมโครงการลูกเสือจิตอาสาของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผ่านระบบ ZOOM

 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน  2564  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้ นางฐิติรัตน์  สุกางโฮง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา น้อยเจริญ เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุมโครงการลูกเสือจิตอาสาของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อรับฟังนโยบายและการจัดกิจกรรมของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 904 โดยผ่านระบบ ZOOM รับชม ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี