14 ก.ย.64 ประชุมบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (zoom)

วันอังคารที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ ร่วมประชุมด้วยระบบ zoom กับ ผู้บริหาร สำนักงานปลัดกกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมผู้บริหารสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 9/2564 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมฯ แจ้งเรื่อง
เสนอเพื่อทราบ -แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า -ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน -รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี