5 ต.ค. 2564 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา/เครือข่าย ผ่าน ZOOM

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ zoom โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา/เครือข่าย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานโดย นายมโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีโรงเรียนกองทุนการศึกษา และ เครือข่าย เข้าร่วมรับฝังการบรรยายพิเศษ