5 ต.ค. 2564 ลงพื้นที่การฉีดวัคซีนนักเรียนอำเภอบ้านหมี่

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2564  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ให้กำลังใจและขอบคุณหมอพยาบาลครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี