8 ต.ค. 64 ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพฐ. (กรีณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 (รอบที่สอง)