11 ต.ค.64 ประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 9

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 9/2564
โดยมี นายเกษม สดงาม ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ zoom และ
คณะกรรมการบางส่วนร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom (ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ) ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี