27 ต.ค. 64 สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนางท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” ดำเนินการโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี