27 ต.ค. 2564 ลงพื้นที่ ณ จุดฉีดวัคซีนนักเรียน

     วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ให้กำลังใจและขอบคุณหมอพยาบาล ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ณ จุดฉีดที่ 1 หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน 1,668 คน และ จุดฉีดที่ 2
ชั้น ๑ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จำนวน 1,860 คน