29 ต.ค. 64 บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี   ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ และปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” ดำเนินการโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี