12 พ.ย.64 ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ โดยมี
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองศึกษาธิการภาค 1 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ร่วมการต้อนรับ ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ แห่งที่ 2
อ.เมือง จ.ลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุมและต้อนรับ

– ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีพร้อมมอบนโยบายการศึกษาเอกชนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมมอบนโยบาย ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี