13 พ.ย. 64 ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีชลขันธ์

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.09 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี บุคลากรสำนักงาน ศธจ.ลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ขอ พระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขันธ์ ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี และ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์