15 พ.ย.64 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกลการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกลไกการบริหารและการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ video Conference (zoom) ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี