ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ร่วมประชุมกับ ผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุม
ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2564 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานการประชุมฯ ร่วมรับชมผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี