ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 23  พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการ กศจ.ลพบุรี
ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
(คณะกรรมการบางส่วนร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom)