23 พ.ย.2564 พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน Tablet และ computer PC

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน Tablet และ Computer PC ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีโดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน (Tablet) ตาม ” โครงการแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน” กล่าวรายงานโดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำอุปกรณ์การเรียนการสอนมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แซนด์แอนด์ซอยล์ และผู้บริหารทางด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี รวมจำนวน 58 เครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 6 ชุด