25 พ.ย. 64 เปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีวิทยากรดำเนินการให้ความรู้กับบุคลากร นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ นายพิชญพงศ์ กีรติศานดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล