ประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting กับผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมรับชม ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี