พิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายสุรเชาว์ เรืองวัฒกี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม ขัดเกลาจิตใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน การช่วยเหลือผูอื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 ดำเนินการโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาตและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี