พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดลพบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ เป็นประธานในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองใหม่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี