สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564 (สอบภาค ค.)

  วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี “ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี 2564 (สอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมี
นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ พร้อมด้วย
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการกลาง สนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
อ.เมือง จ.ลพบุรี