ร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้ เรื่อง โครงการเพิ่มทักษาด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครับยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยนางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้ เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครับยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมฯ ดำเนินงานโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี