ประชุมการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ “การย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2564 ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ”
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี