28 ธ.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2564

วันอังคารที่ 28  ธันวาคม  2564 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 11/2564 โดยมี นายสุภกินห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าแทนประธาน
คณะกรรมการ กศจ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
(คณะกรรมการบางส่วนร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom)