รับฟังบรรยายพิเศษ และข้อราชการจาก องคมนตรี

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองผอ.สพป.ลบ 1
คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะข้าราชการครู ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่บรรยายพิเศษ มอบนโยบายและข้อราชการ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดบรรยายพิเศษ