สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดงานวันครู ปี ๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดงานวันครู ปี ๒๕๖๕ เพื่อระลึกถึงพระคุณ บูรพาจารย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร และมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดงาน โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีจัดงานวันครู ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น ๔ อาคารรัตนเทพสตรี ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี