ศธจ.ลพบุรี ตรวจสอบสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการอำนวยการสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 ซึ่งมี นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ตรวจเยี่ยม
การสอบ ณ ห้องเรียนอาคารเรียนโรงเรียนเมืองใหม่ฯ โดยการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19