ประธานเปิดการประชุมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธาน เปิดการประชุมการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลาง โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมครั้ง นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ศึกษานิเทศก์ โดยมี รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล วิทยากร ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดลพบุรี