ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

    วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล