ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 25  มกราคม  2565 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุภกินห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าแทนประธาน
คณะกรรมการ กศจ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
(คณะกรรมการบางส่วนร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom)