จังหวัดลพบุรี Kick Off ฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโควิด-19 เข็มแรก สำหรับกลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากร ศธจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลพัฒนานิคม เพื่อให้กำลังใจเด็กๆ ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 และสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียนได้อย่าง
ปลอดภัย