พิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด รุ่นที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติด รุ่นที่ 1/2565 ณ โรงเรียนพัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานการอบรม ดำเนินงานโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาด และกิจการนักเรียน