การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมและกำลังใจในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อำเภเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา