การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2565 แจ้งเรื่องเพื่อทราบ..1.สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดลพบุรี 2. รายงานการเฝ้าระวังโรค Covid-19 3.ข้อมูลการฉีดวัคซีน Covid-19 กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี 4.รับ ATK จาก อบจ.ลพบุรี และจุดรับ ATK 5.การพิจารณาย้ายครู สังกัด สพฐ.
5.การดำเนินการสอบ ภาค ค. ตำแหน่งครูผู้ช่วย 6.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา